Menu

Reglementen & Verslagen

In het kader van de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1-1-2017 is het klachtenreglement van Audité klachtencommissie zorg aangepast.
In de Wkkgz staat dat alle zorgaanbieders hun cliënten de diensten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan moeten bieden. Geïnteresseerd, klik hier.
Ook staat in de Wkkgz vermeld dat er enkele uitzonderingsgroepen zijn. Voor deze groepen geldt dat de zorgaanbieder m.b.t. klachten, hen nog de mogelijkheid van een onafhankelijke klachtencommissie moet bieden. Dit betreft cliënten die vallen onder de BOPZ en de jeugdwet. Cliënten die onder de Wmo vallen, zitten in een grijs gebied en kunnen zowel gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris als van een onafhankelijke klachtencommissie, al naar gelang de zorgaanbieder aan kan bieden.

Audité nieuwe stijl behandelt met name klachten van cliënten van aangesloten zorgaanbieders die onder één van de bovengenoemde groepen vallen, tenzij anders overeengekomen.

Is uw zorgaanbieder aangesloten bij Audité (klik hier) en komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u een klacht indienen conform ons klachtenreglement

 

 

Jaarverslagen

Van Audité 'oude stijl (van, voor 1-1-2017 invoering Wkkgz)